World Expo 2025 मा आयोजक छनाेट सम्बन्धि प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृतिको आशयको सूचना सम्बन्धमा नेपाल सरकार

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र 

पुल्चोक ललितपुर ।

 

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/प्राविधिक प्रस्ताव स्विकृतिको आशयको सूचना(1).pdf