Potential International Market Access सम्बन्धी तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा । नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय 

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र 

पुल्चोक, ललितपुर । 

 

 

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/सूचना वेवसाईट.pdf