Notice of time extensions for the submission of RFPs for Software developmentsनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर

पुन सूचना प्रकाशित मिति : २०७८/०२/२३ गते

Notice of time extensions for the submission of RFP of Software Developments (म्याद थप सम्बन्धि सूचना).pdf