Notice of Shortlisting of EOI for Geotechnical Investigation and DPR Preparation of International Eनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर
संक्षिप्त सूचि प्रकाशन

सूचना प्रकाशित मितिः २०७७।०८।१८ गते

मिति २०७७।०७।०५ को राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना नं  TEPC/DPR/01/2020 अनुसार Geotechnical Investigation and DPR Preparation of International Exhibition center at Chovar, Kathmandu कार्यका लागि  माग भएको Expression of Interest(EOI)  बमोजिम प्राप्त भएको Expression of Interest(EOI) हरुको मूल्याङ्कन गर्दा तपसिलका फर्म/कम्पनीहरुलाई संक्षिप्त सूचिमा छनौट गरिएको व्यहोरा सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ३० र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७०(१०) अनुसार सूचित गरिन्छ ।

सूचना(1).pdf