Notice of Selection of Participants on 16th Nepal China (Tibet) Economic and Trade Fairनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर

१६ औं नेपाल चीन (तिब्वत) आर्थिक तथा व्यापार मेला २०१८ मा सहभागि छनौट गरिएको सम्बन्धि सूचना

सूचना प्रकाशन मिति २०७५।६।११

page1 of selected participants for 16th Nepal China (Tibet) Economic and Trade Fair .jpg

page2 of selected participants for 16th Nepal China (Tibet) Economic and Trade Fair.jpg

page3 of selected participants for 16th Nepal China (Tibet) Economic and Trade Fair.jpg