Notice of Selection of Participants in Dhaka International Trade Fair, 2019 नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर ।

Dhaka International Trade Fair (DITF, January 9th – February 8th, 2019) ढाकामा सहभागिता हुने फर्म/कम्पनीको छनौट सम्बन्धी सूचना ।
सूचना प्रकाशन मिति (२०७५।९।१०)

Notice of Selection of Participants in Dhaka International Trade Fair, 2019.pdf