Notice of Selection of Participants in 125th China Import Export Fair, 2019, Guanzhouनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर ।

125th China Import Export Fair, 2019, Guanzhou, China (May 1-5, 2019) मा सहभागिता हुने फर्म/कम्पनी/संघ/महासंघ एवं व्यवसायीहरूको छनौट सम्बन्धी सूचना ।
सूचना प्रकाशन मिति (२०७५।११।१९)

Notice of Selection of Participants in 125th China Import Export Fair, 2019.PDF