Notice of selection of Participants for India International Fair (IITF, 14-27 Nov, 2018) New Delhiनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर

India International Trade Fair (IITF, 14-27 Nov, 2018), नयाँ दिल्लीमा सहभागिता हुने फर्म/कम्पनीहको छनौट सम्बन्धी सूचना ।

Notiice of Selection for India International Trade Fair (IITF, 14-27 Nov, 2018).PDF