१६ औं नेपाल चीन (तिब्वत) आर्थिक तथा व्यापार मेला २०१८ मा सहभागि छनौट सम्बन्धि पुनः सूचनानेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर

१६ औं नेपाल चीन (तिब्वत) आर्थिक तथा व्यापार मेला २०१८ मा सहभागि छनौट गरिएको सम्बन्धि पुनः सूचना

सूचना प्रकाशन मिति २०७५।६।१८

Notice of Selection for 16th Nepal-China (Tibet) Economic and Trade Fair.PDF