Notice of Sealed Quotation for supply of Sanitary Napkin Manufacturing Machineनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर

Sanitry Napkin Manufacturing Machine खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
-प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७५/५/२६

Notice of sealed quotation for supply of Sanitary Napkin Manufacturing machine.pdf