नेपाली निकासीयाेग्य विभिन्न सामानहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हनको सूचनानेपाल सरकार
उद्याेग, वाणिज्य तथा अापूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर ।

निकासी भईरहेको एवं निकासी सम्भावना रहेको विभिन्न सामानहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हनको सूचना
(सूचना प्रकाशित मितिः २०७४।१२।२७)

Notice of Sealed Quotation for procurement of Nepali exportable goods.pdf