Notice of Request for Proposal for Consultancy Servicesनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर ।

परामर्श कार्य सम्वन्धी सिलबन्दी प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५/११/२६

Notice of Request for Proposal for Consultancy Services.pdf