Notice of cancellation of RFPs for Software developmentsनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर

खरीद प्रक्रिया रद्द बारे सूचना प्रकाशित मिति : २०७८/०३/०९ गते

Notice of cancellation of procurement(खरिद कार्य रद्द गरिएको बारे) .pdf