Notice of Approval of bid for installation and setup of LAN and CCTV Camera at TEPCनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर ।

केन्द्रमा Local Area Networking (LAN) & CCTV Camera installation को सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना ।

Notice of approval of bid for Installation and setup of LAN and CCTV camera.pdf