Notice of amendment in RFP from pre-bid meeting of RFP for consultancy servicesनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर ।

मिति २०७५।१२।१७ मा केन्द्रमा आयोजित परामर्शदाता तथा प्रतिनिधिहरुसँग  "In-depth impact analysis study of training conducted for generating employment in major export products like: handmade carpets, readymade garments, felt products, leather shoes etc." परामर्श कार्यको पूर्व प्रस्ताव (Pre-bid Meeting) छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरुलाई तपशिल अनुसार संशोधन भएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।

1. Team Leader को शैक्षिक योग्यता (Academic Qualification) MBA / M.COM / MA Economics भएको लाई मान्यता दिने ।
2. Enumerators को शैक्षिक योग्यता (Academic Qualification) स्नातक तह (Bachelors Level) भएको लाई मान्यता दिने ।
3. Anthropologist / Sociologist / Economist को शैक्षिक योग्यता (Academic Qualification) यी विधाहरूमा MA भएको लाई मान्यता दिने ।