Notice for Selection of the RFP documents on Skill Development Training Programsनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर

RFP स्वीकृति सम्वन्धी सूचना २०७७/१०/२६

Notice for Selection of RFP for Skill Development Training.pdf