Notice for Sealed Bid for Construction Worksनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर ।

निर्माण सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना| (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७५/११/१६)

Notice for Sealed Bid for Construction Works.pdf