Notice for revised Request of Proposal for preparation of DPR of International Exhibition Centerनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर
संक्षिप्त सूचि प्रकाशन

सूचना प्रकाशित मितिः २०७७।०८।२५ गते

Request for Proposal (RFP) सम्वन्धमा संसोधित RFP सम्बन्धि सूचना.pdf