Notice for Participation in International Trade Fairs in fiscal year 2077_78नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर ।

International Trade Fair मा सहभागिता सम्वन्धि सूचना -

Notice for Participation in Trade Fair 2077_78.jpeg