Notice for participation in 125th China Import Export Fair (1-5, May, 2019)नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर ।

125th China Import Export Fair (1-5, May-2019) China मा सहभागिता सम्बन्धी सूचना

China Import Export Fair, May 1-5, 2019, Guangzhou, China.pdf