Notice for Opening of Financial Proposal of RFP for Skill Developmentनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना २०७७/१०/१६

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना(1).pdf