Notice for National Trade Fairsनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर ।

आ‍.व. २०७६/७७ मा व्यापार मेला सहभागिता सम्वन्धी सूचना :

Notice for National Trade Fair.pdf