Local Area Networking (LAN) & CCTV Camera Installation सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचनानेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर ।

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०७५।१०।२३

Local Area Networking (LAN) & CCTV Camera Installation सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

LAN & CCTV camera Installation.pdf