Notice of 16th Nepal China (Tibet) Economic and Trade Fairनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर


१६औंं नेपाल चीन (तिव्वत) आर्थिक तथा व्यापार मेला
अक्टोवर १०-१४, २०१८ 

सूचना प्रकाशित मिति २०७५/५/३०

Notice for 16th Nepal China (Tibet) Economic and Trade Fair.jpg

Application for Nepal China (Tibet) Economic and Trade Fair.pdf

एपि्लकेशन फर्म डाउनला‍ेड गरी अावश्यक कागजात सहित पूर्ण एपि्लकेशन फर्म र पासपाेर्ट कपी इमेल मार्फत पनि पठाउन सकिनेछ । email: info@tepc.gov.np

Selection Criteria for Nepal China (Tibet)Economic and Trade Fair (1)-1.pdf