Nepal Trade Information Portal मा व्यापार तथ्याङक Backup राख्ने सम्बन्धमा सूचना नेपाल सरकार 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

पुल्चोक, ललितपुर 

 

NTIP सूचना.jpg