India International Trade fair (IITF 14-27 Nov, 2021) मा सहभागिता सम्बन्धमा ।  नेपाल सरकार 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

पुल्चोक, ललितपुर ।

 

India International Trade fair (IITF 14-27 Nov, 2021) मा सहभागिता सम्बन्धमा ।