जर्मनीको Frankfurt मा आयोजना हुने Ambiente 2024 मा सहभागीता सम्बन्धी सूचना नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

पुल्चोक, ललितपुर ।

 

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Ambiente2024.pdf