China International Import Expo CIIE 2023 मा सहभागिता सम्बन्धि सूचना नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र 

पुल्चोक, ललितपुर 

 

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/CIIE 2023.pdf