उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (Certificate of Origin) जारी गर्ने बारे सूचना



नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सूचना.pdf