दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनानेपाल सरकार
उद्याेग, वाणिज्य तथा अापूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर ।

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(सूचना प्रकाशित मितिः २०७४।१२।१४)

Approval of Sealed Quotation Motorcycles.pdf