6th China International Import Export (CIEE-2023) मा सहभागिता सम्बन्धमा नेपाल सरकार

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय 

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

पुल्चोक, ललितपुर ।

 

 

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/CIEE 2023 सूचना.pdf