आन्तरिक र खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना(प्रथम पल्ट प्रकाशित मिति २०७३।०६।३०)

यस केन्द्रको रिक्त रहेका पदहरुमध्ये लोकसेवा आयोगको मिति २०७३।६।२८ गतेको सहमती अनुसार देहायको पदहरु खुला तथा समाबेशी र आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति गरिने हुँदा केन्द्रको मौजुदा कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधा सम्वन्धी नियमावली– २०६४ (संशोधन सहित) मा ब्यवस्था भएबमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षावाट बढुवा  हुनको लागि र खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताको लागि प्रकाशित सुचना ।

Notice(1).pdf