India International Trade Fair (IITF) 2022 मा सहभागीता सम्बन्धि सूचना


 नेपाल सरकार 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

 

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/IITF 2022 सम्बन्धि सूचना.pdf