Domotex Carpet Trade Fair 2024 मा सहभागिताको लागि आवेदन सम्बन्धमा


 नेपाल सरकार

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र 

पुल्चोक ललितपुर 

 

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/file/domotex carpet.pdf