Notice for The 6th China (Ouanzhou) Maritime Silk Road Internitional Brand Expoनेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर ।

The 6th China (Quanzhou) Maritime Silk Road International Brand Expo मा सहभागिता सम्बन्धी सूचना ।

Notice for Silk Road Expo.pdf'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),12)||'