India International Trade Fair IITF 2023 मा सहभागिता सम्बन्धमा नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र 

पुल्चोक, ललितपुर । 

 

सूचना.jpeg

मापदण्ड.jpeg