GulFood 2024 मेलामा लागत सहभागिता सम्बन्धमा नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

पुल्चोक, ललितपुर ।

 Gulfood 2024 मा भाग लिने(1).pdf