Ciro International Fair मा सहभागिता सम्बन्धि सूचना नेपाल सरकार

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र 

पुल्चोक ललितपुर 

 

Notice for Cairo International Fair.pdf