Press Release - Participation in Domotex 2019, Hannover, January 11-14, 2019


नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर

प्रेस–विज्ञप्ती

Domotex 2019, Hannover मा सहभागिला ।

Press release about Domotex Trade Fair, 2019.pdf