Press Release - Participation in China International Import Expo, 2018, Shanghai, China


नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर

China International Import Expo (CIIE), 2018 सहभागिता सम्वन्धि प्रेस विज्ञप्ती

Press Release about CIIE.pdf