Press release - 123th China Import Export Fair, 2018


चीनको ग्वान्जाउ शहरमा मिति १–५ मे, २०१८ मा संचालन हुने 123th China Import Export Fair, 2018  को सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवज्यू एवं केन्द्रका पदाधिकारी र  मेलामा सहभागि हुनुहुने व्यवसायीहरुबीच मेलाको तयारीको कार्य प्रगती सम्बन्धी छलफल -

Press Release -123th China Import Export Fair 2018 final.pdf