आ .व. २०७८।७९ को प्रथम (श्रावण) महिनाको नेपालको बैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति (Nepal's Foreign Trade First Month of FY 2078-79)


                      नेपाल सरकार

       उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र पुल्चोक, ललितपुर ।

/projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Nepal's Foreign Trade First Month of FY 2078-79.pdf