आ.व.२०८०.८१ को प्रथम दश महिना (श्रावण—बैशाख) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति


 नेपाल सरकार

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

 

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Nepal Foreign Trade Statistics-2080_81 (Shrawan-baisakh) (1)(2).xlsx 

>projects/tepc/assets/upload/fck_upload/आ_व_२०८०_८१ को प्रथम दश महिना (श्रावण—बैशाख) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति (5).pdf