आ.व २०८०/८१ प्रथम पाँच महिना (श्रावण-मंसिर)अवधिको नेपालको बैदेशिक व्यापारको वस्तुस्थिति


 नेपाल सरकार

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

पुल्चोक, ललितपुर 

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Nepal Foreign Trade Statistics-2080_81 (Shwran-Mangsir).pdf

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Nepal Foreign Trade Statistics-2080_81 (Marg)(4).xlsx