आ.व.२०७८.७९ को प्रथम दश महिना (श्रावण–बैशाख)अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति


 नेपाल सरकार

उद्याेग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

पुल्चोक, ललितपुर 

 projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Ten month (1).docx

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Ten Month 2078_79 (1).xls