सरुवा / जिम्मेवारी हेरफेर सम्बन्धि सूचना


 नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्त तथा आपूर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र 

पुल्चोक, ललितपुर । 

 

सरुवा सूचना.pdf