आ.व.२०७८.७९ को प्रथम छ महिना (श्रावण–पौष) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति