नेपाल राष्ट्रिय एकद्धार प्रणाली मार्फत अनुमति पत्र इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजातपत्रहरु स्वीकार गर्ने बारे सूचना


  नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

पुल्चोक, ललितपुर ।

 

नेपाल राष्ट्रिय एकद्धार प्रणाली मार्फत अनुमति पत्र इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजातपत्रहरु स्वीकार गर्ने बारे सूचना