आ.व.२०७८७९ को प्रथम चार महिना (श्रावण–कार्तिक) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति