आ. व.२०७८.७९ को प्रथम दुई महिना (श्रावण–भाद्र) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति


 नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र पुल्चोक, ललितपुर ।

 आ_ व_२०७८_७९ को प्रथम दुई महिना (श्रावण–भाद्र) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति

Two Months Data of FY 2078-79.xls